Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS).

ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN

Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame ondernemingen, in de hoop om zo extra impact te maken. Het ministerie van Financiën heeft hier nu ook officieel groen licht voor gegeven. Maatschappelijk nut-investeringen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Het primaire doel van de investering is het rechtstreeks verwezenlijken of bevorderen van één of meer van de algemeen nuttige doelen van de ANBI, zoals opgenomen in haar statuten.
  • De investering is geen zakelijke activiteit met als primair doel daarmee een voordeel te behalen.
  • Het bedrag van de investering moet door de organisatie waarin wordt geïnvesteerd (nagenoeg) geheel worden aangewend ten behoeve van activiteit(en) die of een project dat verband houdt met het doel van de investerende ANBI.
  • Een bestuurder van de ANBI of een aan deze bestuurder gelieerd persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) mag op geen wijze betrokken zijn als oprichter, bestuurder, aandeelhouder, andere kapitaalverschaffer of werknemer van de onderneming waarin de ANBI investeert.
  • De ANBI neemt de investering in haar financiële administratie en jaarrekening herkenbaar op als algemeen nut investering. De ANBI neemt het doen van algemeen nut investeringen ook op in haar beleidsplan of tussentijdse aanpassing daarvan.

VEEL ONGEVALLEN DOOR STRESS

Het afgelopen jaar heeft 2,7% van alle werknemers te maken gehad met een arbeidsongeluk met lichamelijk letsel of geestelijke schade. In bijna de helft van de gevallen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. De meest genoemde oorzaak voor het letsel is psychische overbelasting (17%), gevolgd door gesneden of gestoten (14%) en uitgegleden of gestruikeld (12%).

‘KAMPIOEN ZITTEN’

Bijna twee derde (60%) van alle werknemers heeft klachten aan het bewegingsapparaat en 44% heeft arm-, nek- en schouderklachten. Van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zit 26% meer dan 8,5 uur op een gemiddelde dag. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers (47%) zit zes uur of langer tijdens het werk op een gemiddelde werkdag. Ruim vier op de tien (44%) werknemers werkt dagelijks zes uur of meer met een beeldscherm. Nederland is hiermee ‘Europees kampioen zitten’.

Thuiswerkplek

De zorgplicht van werkgevers geldt ook voor de thuiswerkplek van de werknemers. De thuiswerkplek moet ergonomisch verantwoord zijn. Denk aan een goede bureaustoel en computertoebehoren, zoals een ergonomische muis, die nodig zijn voor een goede werkhouding.

TIP!

Je mag de hulpmiddelen voor het inrichten van de werkplek thuis onbelast vergoeden. Over het bedrag van de vergoeding hoef je geen loonbelasting te betalen als je gebruikmaakt van de vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR). Vraag je NOABadviseur voor advies.

MEER ONDERNEMERS MET GELDZORGEN

De nasleep van de corona zorgt voor een stijging van het aantal ondernemers dat aanklopt voor schuldhulp. In 2022 hielpen NVVKschuldhulpverleners 3.447 ondernemers, in 2023 5.578 (+62%). Het gemiddelde schuldbedrag waarmee ondernemers terechtkomen bij leden van de NVK-schuldhulpkoepel bedraagt € 72.244.

LET OP!

Een problematische financiële situatie ontstaat zelden van de ene op de andere dag. Je NOAB-adviseur kan je helpen om de situatie in kaart te brengen om samen in actie te komen.

Bekijk ook eens…

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

AANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXEN Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 weer verlaagd naar 31%. Voor verlaging van het box...