EEN NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN. OOK VOOR ONDERNEMERS

Terwijl het aantreden van een nieuw kabinet nog op zich laat wachten, lees je in deze editie alvast wijzigingen die wel bekend zijn. Mocht je meer informatie willen over een van deze onderwerpen? Jouw NOAB-adviseur helpt je graag verder.

THUISWERKEN: GEEN RECHT

Thuiswerken is geen wettelijk recht. Wel kan een werknemer, als de onderneming ten minste tien medewerkers telt, op grond van de Wet flexibel werken een schriftelijk thuiswerkverzoek indienen. Als werkgever ben je verplicht op het verzoek te reageren en bij afwijzing een verklaring te geven. Bij akkoord op het verzoek leg je de thuiswerkafspraken vast in een thuiswerkovereenkomst. Hierin staat onder meer vermeld op welke dagen en hoeveel uur de werknemer thuiswerkt, op welke manier communicatie met collega’s plaatsvindt en hoe de werkplek is ingericht.

LET OP!

Gaat het om zorg voor kinderen jonger dan acht jaar of mantelzorg, dan geldt de voorwaarde van minimaal tien medewerkers niet.

VERRUIMING VRIJE RUIMTE WKR

Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verruimd van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Het bedrag van de vrije ruimte is bij precies deze loonsom dus € 7.680. Als je acht werknemers in dienst hebt die samen dit bedrag verdienen, kun je dus een extra onbelaste vergoeding van € 960 per werknemer uitkeren.

BEREID JE VOOR OP DE BOX 3-(NA)HEFFING

De fors hogere spaarrente vertaalt zich in een hogere belastingaanslag over 2023 voor box 3. Het rendementspercentage over spaargeld zal naar verwachting worden vastgesteld op 0,92%. Bij de voorlopige aanslag werd nog uitgegaan van 0,36%. Het percentage voor ‘overige bezittingen’ (o.a. tweede huis, aandelen, obligaties) is 6,17%. Voor 2024 speelt hetzelfde verhaal. De (fictieve) rente voor de voorlopige aanslag is vastgesteld op 1,03%, maar de gemiddelde rente die banken op spaarrente geven is inmiddels alweer hoger. Wanneer het bedrag van je ver- mogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt (€ 57.000; € 114.000 met fiscale partner), moet je waarschijnlijk bijbetalen voor box 3.

Bekijk ook eens…

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer.

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.