EEN NIEUWE LENTE, EEN FRISSE START: DE AANGIFTE

Het is weer ‘that time of the year’: het seizoen van de belastingaangifte.
Voor uitgebreidere tips, advies en hulp helpt jouw NOAB-adviseur je graag verder.

DE JAARLIJKSE AANGIFTEGOLF

In totaal ontvingen de afgelopen weken ca. 9,2 miljoen belastingplichtigen – 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers – een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 mei aangifte te doen. Wie dat niet redt, en dat geldt voor de meeste ondernemers die eerst hun jaarwerk (laten) samenstellen, kan uitstel vragen. Je kunt dit als belastingplichtige zelf doen of overlaten aan je belastingadviseur. Het uitstel is in beginsel maximaal zes maanden, de aangifte moet dan uiterlijk 1 september binnen zijn. Voor belastingadviseurs die onder de zogeheten beconregeling vallen, is deze termijn langer. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat de belastingrente is verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) naar 10% en voor de inkomstenbelasting (IB) naar 7,5%.

Beconregeling

Belastingadviseurs kunnen uitstel vragen voor het doen van de aangiften IB en Vpb. Als zij het uitstel vóór 1 mei aanvragen, wordt uitstel verleend tot 30 april van het volgende jaar, voor de aangifte 2023 is dat dus 30 april 2025. Als ook die termijn nog ontoereikend is, is nog eens minimaal vier maanden aanvullend uitstel mogelijk.

TIP!

NOAB-kantoren beschikken over een beconaansluiting. Informeer bij je NOAB-adviseur of uitstel in jouw situatie wenselijk is en ook daadwerkelijk is aangevraagd.

CHECK VOORINGEVULDE AANGIFTE

Het is zaak alle vooringevulde gegevens in je IB-aangifte 2023 goed te controleren. De Belastingdienst betrekt deze gegevens van derden als gemeenten (denk aan WOZ-waardes), banken (denk aan banktegoeden, bancaire en hypothecaire schulden), werkgevers/opdrachtgevers (denk aan inkoop, werk derden) en verzekeraars (denk aan lijfrenten en premies voor de AOV-verzekering), maar daar kunnen altijd fouten in sluipen. Bovendien moet je vele posten nog zelf invullen, bijvoorbeeld aftrekposten voor zorgkosten en/of giften, of betaalde rente op van familie geleend geld.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...