EEN NIEUWE LENTE, EEN FRISSE START: DE AANGIFTE

Het is weer ‘that time of the year’: het seizoen van de belastingaangifte.
Voor uitgebreidere tips, advies en hulp helpt jouw NOAB-adviseur je graag verder.

DE JAARLIJKSE AANGIFTEGOLF

In totaal ontvingen de afgelopen weken ca. 9,2 miljoen belastingplichtigen – 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers – een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 mei aangifte te doen. Wie dat niet redt, en dat geldt voor de meeste ondernemers die eerst hun jaarwerk (laten) samenstellen, kan uitstel vragen. Je kunt dit als belastingplichtige zelf doen of overlaten aan je belastingadviseur. Het uitstel is in beginsel maximaal zes maanden, de aangifte moet dan uiterlijk 1 september binnen zijn. Voor belastingadviseurs die onder de zogeheten beconregeling vallen, is deze termijn langer. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat de belastingrente is verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) naar 10% en voor de inkomstenbelasting (IB) naar 7,5%.

Beconregeling

Belastingadviseurs kunnen uitstel vragen voor het doen van de aangiften IB en Vpb. Als zij het uitstel vóór 1 mei aanvragen, wordt uitstel verleend tot 30 april van het volgende jaar, voor de aangifte 2023 is dat dus 30 april 2025. Als ook die termijn nog ontoereikend is, is nog eens minimaal vier maanden aanvullend uitstel mogelijk.

TIP!

NOAB-kantoren beschikken over een beconaansluiting. Informeer bij je NOAB-adviseur of uitstel in jouw situatie wenselijk is en ook daadwerkelijk is aangevraagd.

CHECK VOORINGEVULDE AANGIFTE

Het is zaak alle vooringevulde gegevens in je IB-aangifte 2023 goed te controleren. De Belastingdienst betrekt deze gegevens van derden als gemeenten (denk aan WOZ-waardes), banken (denk aan banktegoeden, bancaire en hypothecaire schulden), werkgevers/opdrachtgevers (denk aan inkoop, werk derden) en verzekeraars (denk aan lijfrenten en premies voor de AOV-verzekering), maar daar kunnen altijd fouten in sluipen. Bovendien moet je vele posten nog zelf invullen, bijvoorbeeld aftrekposten voor zorgkosten en/of giften, of betaalde rente op van familie geleend geld.

Bekijk ook eens…

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer.

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.