FISCAAL EN ANDER NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

VERDELING OVER FISCALE PARTNERS GEAUTOMATISEERD

Als je voor de fiscus als fiscale partner wordt aangemerkt, kun je flink besparen op belasting door bepaalde posten, zoals vermogen of de inkomsten uit eigen woning, slim over beide partners te verdelen. Dit zelf ‘schuiven’ met aftrekposten om een zo voordelig mogelijke aangifte te doen, leidde in de praktijk vaak tot onduidelijkheid of te veel betaalde belasting. Dit proces heeft de Belastingdienst nu geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Dit moet uitmonden in een zo voordelig mogelijk aangifte voor fiscale partners.

TIP!

Je NOAB-adviseur controleert welke verdeling over de partners tot de voordeligste uitkomst leidt.

SLIM-SUBSIDIE: EERSTE TIJDVAK 2024

De SLIM-subsidie, de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb, staat ook in 2024 weer open voor mkb-ondernemers die de duurzame inzetbaarheid van werknemers serieus nemen. De regeling onderscheidt drie groepen:

  • individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers, jaaromzet maximaal 50 miljoen euro);
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken:
  • van 1 maart 09.00 uur t/m 28 maart 17.00 uur (individuele mkb’ers);
  • van 3 juni 09.00 uur t/m 31 juli 17.00 uur (samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector);
  • van 2 september 09.00 uur t/m 30 september 17.00 uur (individuele mkb’ers).

Een individuele mkb’er kan maximaal 25.000 euro subsidie ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden is dat maximaal 500.000 euro en voor de grootbedrijven is het maximumbedrag 200.000 euro. Er zit 48 miljoen euro in de pot, en er geldt een subsidieplafond. Voor meer informatie en de aanvraag kun je terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

TIP!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde een toolkit voor betrokkenen die willen communiceren over de SLIM-regeling. Kijk op www.campagnetoolkits.nl/slim

AANPAK STRESS MET INZET VAN AI

Een derde deel van het langdurend arbeidsverzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde problemen, komt het fenomeen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in beeld. PSA manifesteert zich als stress en is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Toch krijgt stress in organisaties nog onvoldoende aandacht.

Een Nederlands consortium, waarin onder meer het Amsterdam UMC is vertegenwoordigd, kreeg 10,8 miljoen euro toegewezen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het project DESTRESS. Met inzet van artificiële intelligentie willen de onderzoekers stress meten en eerder herkennen. Om privacy van werknemers te beschermen zijn ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek betrokken. Doelstelling is minder verzuim door stress en meer mentale weerbaarheid van medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.beroepsziekten.nl/content/destress

FORSE STIJGING FAILLISSEMENTEN

Onderzoek van Alliance Trade leert dat het aantal faillissementen in Nederland in 2023 sterk is gestegen, met +52%. Voor 2024 wordt een lager percentage (+31%) voorspeld, maar ook dat cijfer is nog altijd fors. De stijging in 2023 en 2024 wordt verklaard door de naweeën van de coronapandemie en de sterk gestegen kosten in het mkb. Lagere economische groei en geopolitieke onzekerheid zijn andere factoren. Getroffen sectoren zijn de horeca, transport, groothandel/ retail en de bouw. Voor 2025 wordt een stabilisering verwacht.

HERSTRUCTURERING VIA WHOA

Een dreigend faillissement voorkomen? De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk te herstructureren voordat een op zich levensvatbare onderneming failliet gaat. Via een zogeheten WHOA-procedure bij de rechter kun je als ondernemer een saneringsakkoord sluiten met álle schuldeisers. Gedurende een afkoelingsperiode mogen schuldeisers hun vordering dan niet opeisen en kan de onderneming financieel orde op zaken stellen. Een saneringsakkoord heeft ook fiscale gevolgen. Vaak wordt afgesproken dat schuldeisers afzien van een deel van hun vordering. Dat levert de schuldeiser, vaak betreft dat zzp’ers, een aftrekpost op voor de inkomstenbelasting (of bij een bv de vennootschapsbelasting), terwijl de schuldenaar voor dat kwijtgescholden deel belastbare winst geniet.

LET OP!

Raadpleeg je NOAB-adviseur om de fiscale gevolgen van een WHOA-procedure goed in kaart te brengen.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...