FISCAAL EN ANDER NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

OV-KAART VAN DE ZAAK VOORTAAN ONBELAST VERGOED

Vanaf 1 januari 2024 kun je makkelijker zonder loonheffing een ovkaart vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. De vorm waarin de ov-kaart wordt aangeboden, maakt niet meer uit. Als werkgever betaal je geen belasting meer zolang de werknemer de ov-kaart ook (minstens 10%) gebruikt voor zakelijke reizen, zoals woonwerkverkeer.

TER BESCHIKKING STELLEN, VERSTREKKEN, VERGOEDEN

Als werkgever kun je de ov-kaart:

 1. Ter beschikking stellen
  • De werkgever betaalt de ov-kaart en het abonnement. De ov-kaart moet bij uitdiensttreding worden ingeleverd.
  • De kaart is eigendom van de werkgever.
 2. Verstrekken
  • De werknemer heeft een ov-kaart. De werkgever betaalt het abonnement voor deze ov-kaart.
  • De kaart is eigendom van de werknemer.
 3. Vergoeden
  • De werknemer heeft een eigen ov-kaart. De werkgever vergoedt (een deel van) de reiskosten.

OUDE SITUATIE

In de oude situatie werd alleen bij het ter beschikking stellen van een ov-jaarabonnement geen loonbelasting geheven als de kaart minimaal 10% zakelijk werd gebruikt. Bij traject- of kortingsabonnementen moest loonbelasting worden geheven. Bij het verstrekken of vergoeden van een ov-kaart moest de werkgever aantonen dat de kosten van het zakelijk gebruik hoger waren dan het privégebruik. Als dit niet het geval was, moest over het verschil loonbelasting worden betaald. Dit alles zorgde voor extra administratieve lasten.

TIP!

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,21 naar € 0,23 per zakelijke kilometer. Als ondernemer mag je dit verhoogde bedrag voor zakelijke reizen aftrekken van de winst.

MES IN SUBSIDIES ELEKTRISCH VERVOER

Ondernemers krijgen geen belastingvoordeel meer voor investeringen in:

 • Vervoersmiddelen met een fossiele brandstofmotor, zoals hybride en ‘dual-fuel’-varianten;
 • Waterstofaangedreven werktuigen;
 • Elektrische taxi’s;
 • Elektrisch aangedreven bakfietsen die zij ook privé gebruiken.

Alleen voor laadpunten voor zwaar vervoer krijgen ondernemers nog belastingvoordeel, niet meer voor licht vervoer, zoals bestelauto’s.

FORSE AANPASSINGEN OP MILIEULIJST

Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel op grond van de MIA\Vamil moet een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel en/of techniek op de Milieulijst staan. De nieuwste Milieulijst voor 2024 is flink aangepast. Er zijn ruim 200 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd of inhoudelijk gewijzigd, zoals bovenstaande subsidies op elektrisch vervoer. Zo gelden ook strengere eisen voor duurzame gebouwen. De nieuwe lijst is te vinden op www.rvo.nl, zoekterm ‘Milieulijst’.

ONDERNEMEN NA JE AOW

Begin 2023 stonden 192.892 ondernemers van 65 jaar en ouder ingeschreven bij de KvK. In 2018 waren dat er nog maar 135.834. Een groei van +42%. Niet alleen het aantal ondernemers dat doorwerkt neemt toe. Ook het aantal startende ondernemers na het pensioen stijgt. In de afgelopen vijf jaar is deze groep met 15% gegroeid. Ondernemers die doorwerken na de AOW-leeftijd werken voornamelijk in de sectoren zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, land- en tuinbouw, groothandel, cultuur, sport en recreatie.

Nog niet toe aan pensioen?

Dan is dit handig om te weten:

 • Je mag onbeperkt bijverdienen als je de AOW-leeftijd hebt bereikt en AOW of pensioen ontvangt.
 • Als je op 1 januari de AOW-leeftijd hebt bereikt, mag je 50% van het bedrag voor de zelfstandigenaftrek aftrekken (100% in 2024: € 3.750).
 • Je mag tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.

LOONKOSTENVOORDEEL (LKV) OUDERE WERKNEMER

Het LKV oudere werknemer wordt de komende jaren stapsgewijs afgeschaft. Voor oudere werknemers die vóór 1 januari 2024 in dienst zijn getreden verandert er niets. Het bedrag van de tegemoetkoming blijft gelijk. Voor nieuwe dienstbetrekkingen heeft een werkgever nog maar maximaal 2 jaar recht op LKV. Voor 2024 is de tegemoetkoming € 3,05 per verloond uur, tot een maximum van € 6.000 per jaar. In 2025 is dit € 1,35/uur tot een maximum van € 2.600 per jaar. Vanaf 2026 eindigt de tegemoetkoming.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...