HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer. De werkgever moet dan loonheffingen afdragen, de werknemer heeft rechten bij ziekte en/of ontslag. In 2016 werd besloten de handhaving op deze arbeidsrelaties op te schorten, tenzij sprake is van evident ‘kwaadwillende’ werkgevers. Dit zogeheten handhavingsmoratorium eindigt op 1 januari 2025.

In de aanloop naar dit moment publiceerde de Belastingdienst begin maart het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024. Hierin zet de fiscus uiteen hoe zij vanaf 1 januari 2025 wil gaan handhaven op de arbeidsrelaties van zzp’ers. De fiscus maakt daartoe gebruik van een driesporenbeleid:

  • actieve samenwerking met de markt om de balans in arbeidsverhoudingen te herstellen;
  • specifieke aandacht voor risicovolle sectoren, branches of arbeidsrelaties;
  • specifieke aandacht voor het onderwerp binnen de reguliere klantbehandeling.

Bekijk ook eens…

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.