‘Hoop, lef en trots’: De plussen en minnen in het hoofdlijnenakkoord

Na maanden moeizaam overleg presenteerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB op 16 mei jl. een hoofdlijnenakkoord waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan. Wat betekenen de plannen voor de ondernemer?

Naast veel zoet, is er onvermijdelijk ook zuur. Aan regeren hangt immers een prijskaartje. Lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk bij de veelheid aan prijzige maatregelen die de coalitiepartners overeenkwamen. Denk hierbij aan de verlaging van het eigen risico in de zorg, de lastenverlichting voor werkenden met middeninkomens, de verhoging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag en de accijnsverlaging op brandstof, die met een jaar is verlengd.

WERKGEVERS

VNO-NCW en MKB Nederland schrijven in een verklaring dat het hoofdlijnenakkoord ‘terecht aandacht [heeft] voor ondernemerschap en verdienvermogen’. Beide organisaties doelen op het terugdraaien van een aantal fiscale plannen, waaronder de extra belasting op de inkoop van eigen aandelen, de versobering van de MKB-winstvrijstelling, de verhoging van de belasting op dividenden en aandelenwinsten in box 2, en de verhoging van de CO2-heffing. Minder gelukkig is gereageerd op de verhoging van de BTW op cultuur, gedrukte en digitale media en overnachtingen, en het uitfaseren van het Nationaal Groeifonds. Dit laatste gaat volgens de werkgevers ten koste van het innovatievermogen van Nederland.

WERKNEMERS

De vakbonden CNV en FNV zijn kritisch over de plannen. Om de genoemde maatregelen te financieren, moet de dekking uit bezuinigingen worden gehaald, zoals het terugdraaien van de verhoging van het minimumloon, de verkorting van de WW en het verkleinen van het ambtelijk apparaat. In de land- en tuinbouwsector is de stemming positiever: een minder ambitieus natuurbeleid, geen gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening.

LET OP!

Het hoofdlijnenakkoord vormt het vertrekpunt voor het nog op te stellen regeerakkoord. Raadpleeg je NOAB-adviseur over actuele ontwikkelingen.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...