29 mei 2016

Lees over:

  • Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
  • Aftrek huurlasten werkruimte
  • Scholingsplicht en ontslag
  • Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek
Nieuwsbrief bekijken (PDF)