29 mei 2016

In de 4e uitgave van de Noab Nieuwsbrief ‘Aan de Orde’ kunt u onder meer het volgende lezen:

  • Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
  • Aftrek huurlasten werkruimte
  • Scholingsplicht en ontslag
  • Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek
  • Nieuwsbrief bekijken (PDF)