Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

LOKALE SUBSIDIES

Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of provincie, soms in de vorm van leningen.

SUBSIDIEREGELING COÖPERATIEVE ENERGIEOPWEKKING (SCE)

Subsidie voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie uit zon, wind of waterkracht (voorheen subsidieregeling Postcoderoos).

STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE EN KLIMAATTRANSITIE (SDE++)

Ga je als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of ga je een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++-regeling. Loket open: 10 september 2024

ENERGIE- EN KLIMAATINNOVATIES

Subsidie voor ondernemers die een innovatieve techniek binnen hun bedrijf willen testen in een pilotproject of demonstreren in een demonstratieproject. Jouw innovatie moet de CO2-uitstoot verminderen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 29 augustus 2024. Kijk voor meer informatie op: www.rvo.nl

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

AANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXEN Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 weer verlaagd naar 31%. Voor verlaging van het box...