THEMA: DE 10 BELANGRIJKSTE HR-TRENDS VOOR 2024

Het succes van elke onderneming staat of valt bij de inzet van mensen: het personeel. De inzet van HRM, human resources management, is onmisbaar in de context van de huidige werknemersmarkt, de toenemende vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt.

 1. INTEGREER AI IN BEDRIJFSPROCESSEN

  Dé technologische ontwikkeling van onze tijd is uiteraard AI, artificiële intelligentie. Op welke manier ondernemers AI kunnen toepassen in hun bedrijfsprocessen is een niet meer te missen opdracht. Met de recent aangenomen AI Act stelt de EU wettelijke eisen aan het gebruik van AI, algoritmes en machine learning in Europa.

  TIP!

  Op 2 februari a.s. is in Utrecht de Nationale Conferentie ‘Governing AI’ over verantwoorde toepassing van AI. Kijk voor meer informatie op digitaleoverheid.nl.

 2. HOUD REKENING MET STIJGENDE LOONKOSTEN

  Met de stijging van het minimumloon in 2023 en de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 2024, zijn stijgende loonkosten onvermijdelijk. Ook de verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar drijft de loonkosten op.

 3. PROBEER TALENT AAN BOORD TE HOUDEN

  In 2022 veranderden bijna 1,5 miljoen mensen van baan, dat is ca. één op de vijf werknemers. Dit wordt naar Amerikaans voorbeeld wel de kleine ‘Great Resignation’ genoemd. Vaak is een betere work life balance de belangrijkste motivatie. Als werkgever doe je er slim aan te investeren in talent dat je graag aan boord houdt. Naast een goed salaris zijn aansprekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap belangrijke tools.

 4. MAAK WERK VAN VERZUIMPREVENTIE

  Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van mensen is een sleutel tot fitte en productieve medewerkers. Stel verzuimpreventie boven re-integratie, want dan is het kwaad immers al geschied. Dit reduceert ziekteverzuim en de risico’s van uitval door burn-outklachten.

  TIP!

  De Arbowet verplicht elke werkgever met personeel een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen.

 5. ZORG VOOR VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

  Een goede werkgever zorgt ervoor dat medewerkers een veilige werkplek hebben, met aandacht en respect voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen borg je dit in je organisatie.

 6. ANTICIPEER OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT

  De krapte op de arbeidsmarkt is niet van vandaag op morgen opgelost. Investeren in goede recruitment is en blijft voorlopig dus geen overbodige luxe. Trends 3 en 4 hiervóór zijn daarbij belangrijke instrumenten.

 7. ZET IN OP MEER VASTE CONTRACTEN

  De overheid ontmoedigt opeenvolgende tijdelijke contracten. Als werkgever ben je dus sneller verplicht werknemers een vast contract aan te bieden. Dit zorgt wel voor betere binding met goede krachten, die immers meer zekerheid krijgen.

 8. FACILITEER THUISWERKEN

  Sinds de coronacrisis is thuiswerken common sense geworden. Niet iedere baan leent zich ervoor, maar voor veel mensen werkt het uitstekend.

  LET OP!

  Thuiswerken is geen wettelijk recht. De Wet flexibel werken stelt werknemers wel in staat een thuiswerkverzoek in te dienen. Zie ook ‘Thuiswerken: geen recht’ op pagina 1.

 9. INVESTEER IN UPSKILLING

  Door technologische ontwikkelingen die zich in rap tempo voltrekken ontstaan nieuwe banen die op dit moment nog niet bestaan. Welke skills hebben jouw medewerkers nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Dit wordt ‘upskilling’ genoemd, in gewoon Nederlands: bijscholing, oftewel het verwerven van nieuwe competenties.

  LET OP!

  Naast upskilling bestaat er ook ‘reskilling’. Dat is omscholing: bestaande vaardigheden vervangen door nieuwe vaardigheden.

 10. VERWELKOM GENERATIE Z OP DE WERKVLOER

  Na generatie Y (1985-1997) klopt generatie Z (1997-2015) aan de deur van de arbeidsmarkt. Dit is de eerste generatie die opgroeide met internet en smartphone. Deze jongeren kennen een informele en zeer directe manier van communiceren, social media zijn een vast onderdeel van hun leefstijl. Zelfredzaamheid, vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijke waarden. Speel slim in op instroom uit deze groep aanstormende werknemers!

Bekijk ook eens…

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer.

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.