Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer redenen om na te denken over je eigen stroomvoorziening. De energierekening is nu weer even lager, maar je betaalt nog steeds een fors bedrag. Bovendien is er beperkte capaciteit voor het terugleveren van energie van zonnepanelen op piekmomenten. Flexibiliteit en opslag kunnen een oplossing zijn.

STAP 1

Maak een analyse van het eigen energieverbruik en van de (benodigde) capaciteit vande eigen zonnepanelen en/of stroom uit wind. Hoeveel heeft je onderneming nodig voor eigen verbruik, hoeveel is beschikbaar voor teruglevering aan het net?

STAP 2

Verhoog het eigen verbruik op momenten dat je veel energie opwekt. Denk bijvoorbeeld aan het opladen van elektrische auto’s of warmte- en koeltoepassingen als je meer stroom opwekt dan verbruikt. Door inzet van slimme algoritmes kun je de energievraag sturen.

STAP 3

Sla duurzame stroom op in batterijen. Op piekmomenten sla je de stroom die je niet nodig hebt op om op andere momenten te gebruiken (of aan het net te leveren als de stroomprijs hoog is).

STAP 4

Werk lokaal samen met bedrijven in de omgeving in een energiehub, waarbij je opwek, opslag, conversie en verbruik op elkaar afstemt. Daarbij gaat het niet alleen om groene stroom, maar ook om duurzame warmte. Bedrijven hebben vaak een heel verschillende energiebehoefte. Denk aan stadslogistiek. Overdag zijn de auto’s op weg, ’s avonds en ’s nachts wordt de batterij opgeladen (met overdag opgeslagen stroom).

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

AANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXEN Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 weer verlaagd naar 31%. Voor verlaging van het box...