WOZ-WAARDE: BELANGRIJK VOOR BELASTINGEN

WOZ-WAARDE: BELANGRIJK VOOR BELASTINGEN

De waardestijging van woningen is heel leuk als huizenbezitter, maar heeft ook een groot nadeel. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting je betaalt. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde. Dit is de taxatiewaarde van een woning of bedrijfspand op 1 januari van het vorige jaar. De waarde van een woning wordt door gemeenten vastgesteld op basis van vergelijkbare panden die rond de peildatum zijn verkocht. Voor bedrijfspanden hanteert de gemeente een taxatiemethode die bijvoorbeeld uitgaat van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Verschillende overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

  • gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing;
  • de Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing;
  • waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Bij een huurwoning wordt de WOZ-waarde gebruikt bij de berekening van het aantal punten, en daarmee de (maximale) huur van de huurwoning.

Vragen over de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. Je kunt het verslag van de taxatie opvragen bij je gemeente, om vast te stellen hoe de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald.

  • Via het WOZ-waardeloket (www.wozwaardeloket.nl) kun je gratis de WOZ-waarde van je woning opvragen.
  • Met Koopsominformatie van het Kadaster (www.kadaster.nl) kun je de verkoopprijs van verkochte huizen binnen een postcodegebied opvragen. Daarmee kun je woningprijzen rond de peildatum vergelijken. Voor de prijs (€ 3,35) hoef je het niet te laten.

1.033 MILJARD EURO

NEDERLANDSE ECONOMIE VOORBIJ GRENS VAN DUIZEND MILJARD EURO

Het CBS becijferde dat de omvang van de Nederlandse economie, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (bbp), in 2023 1.033 miljard euro bedroeg. Dit is bijna drie keer zoveel als in 1995, toen het bbp 330 miljard bedroeg. De sterke groei wordt deels verklaard door het economisch herstel na corona en de hoge inflatie. Nederland is daarmee de 18de economie van de wereld op de ranglijst van het IMF. Binnen de EU bezet Nederland de vijfde plek.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...